เอสโซ่ สนับสนุนโครงการพัฒนาโรงเรือนปลูกผัก และทุนการศีกษา โรงเรียนบ้านสว้า จังหวัดน่าน

 

เอสโซ่ สนับสนุนโครงการพัฒนาโรงเรือนปลูกผัก และทุนการศีกษา โรงเรียนบ้านสว้า จังหวัดน่าน
มูลค่า 765,510 บาท

บริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย สโมสรพนักงานเอสโซ่ และพนักงานบริษัท ในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย มอบทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือสำหรับสร้างโรงเรือนปลูกผัก โดยมี นางมัทนา สุตธรรม นายกสโมสรพนักงานเอสโซ่ พร้อมด้วย ดร. ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการ และ นายมาโนช มั่นจิตจันทรา กรรมการและผู้จัดการฝ่ายการตลาด ขายปลีก ให้แก่ นายปกรณ์ ศศิวัจน์ไพสิฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว้า

ประกอบด้วย มอบทุนการศึกษาจำนวน 142 ทุน 426,000 บาท เงินสนับสนุนโรงเรือนปลูกผักมูลค่า 142,000 บาท ระบบน้ำในโรงเรียน มูลค่า 178,510 บาท เสื้อผ้าเด็กเล็ก มูลค่า 19,000 บาท รวมเป็นเงินทั้ง สิ้น 765,510 บาท