THG เปิดแผนลงทุนครั้งใหญ่ผุดศูนย์มะเร็งแบบครบวงจร ล้ำสมัยสุดในเมืองไทย

ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป หรือ THG จับมือยักษ์อสังหาฯ CMC
ศึกษาแนวทางร่วมทุนสร้างทีเดียว 3 
ศูนย์ทั้งศูนย์มะเร็ง ศูนย์ดูแลฟื้นฟูหลังผ่าตัด
และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเล็งทำเลย่านปิ่นเกล้า
เปิดแผนลงทุน
ครั้งใหญ่ทำแบบครบวงจร ล้ำสมัยที่สุดในไทย

นางสาวนลิน วนาสิน กรรมการบริหาร บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG
ผู้นำธุรกิจดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรและบริการที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ภายใต้แนวคิด “ดูแลคุณในทุกช่วงชีวิต” (Lifetime Health Guardian For All) เปิดเผยว่า THG ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกลุ่มบริษัท​เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) หรือ CMC เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมทุนสร้างศูนย์มะเร็ง พร้อมศูนย์ดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยหลังผ่าตัดและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุครบวงจร โดยเบื้องต้นคาดจะใช้พื้นที่ย่านปิ่นเกล้าในการดำเนินงาน

ทั้งนี้ ศูนย์มะเร็งดังกล่าว มีแผนจะให้บริการรักษามะเร็งแบบองค์รวม ตั้งแต่ขั้นค้นหา ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง (Cancer Screening) เช่น การตรวจพันธุกรรม การใช้ X-Ray MRI CT Scanความเร็วสูง การวินิจฉัยโรค และการจัดระยะของโรคมะเร็ง (Staging) จาก Tumor Board ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ 5 ด้าน   ได้แก่

ด้านการวางแผนการรักษำ ด้านเคมีบำบัด ด้านค้นหาพันธุกรรมเพื่อพิจารณาใช้ยา (Targeted Gene Therapy (Hyper Personalize Medicine)  การฉายแสงด้วยเครื่องเร่งอนุภาพ Linac หรือ Proton Beam รวมถึงการผ่าตัดด้วยศัลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละโรค รักษามะเร็งด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูก (Bone Marrow Transplantation) โดยการปลูกถ่ายไขกระดูกเพื่อรักษำมะเร็งเม็ดเลือดจะทำร่วมกับการฉายแสงเพื่อหยุดการทำงานของไขกระดูก และเป็นการใช้เซลล์สร้างเม็ดเลือด ปลูกถ่ายเข้าไปในไขกระดูก เพื่อรักษามะเร็งเม็ดเลือด และโรคเลือดต่างๆ ตลอดจนการดูแลผู้ป่วยที่ครบวงจรทั้งด้านสุขภาพ (wellness) อาหารและยา ซึ่งเป็นการเพิ่มความสามารถในการรักษามะเร็งโดยการใช้อาหารและวิตามิน

นอกจากนี้ จะร่วมกันศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการร่วมทุนสร้างศูนย์ให้บริการการรักษาด้านอื่นๆ อาทิ ศูนย์รักษาจอประสาทตา ซึ่งรวบรวมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อแก้ปัญหาด้านจอประสาทตาที่ผันตามแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุ รวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆ ที่นำไปสู่การลดทอนความสามารถในการมองเห็นของจอประสาทตา

“เป้าหมายสำคัญของการร่วมมือกันครั้งนี้ คือ การนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและบริการทางการแพทย์ที่ THG​มีความเชี่ยวชาญ มาผนวกกับความชำนาญในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่ม CMC เพื่อร่วมศึกษำหาแนวทางที่เหมาะสมสำหรับสร้างศูนย์มะเร็งทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย โดยผู้ป่วยจะสามารถเข้ารับการรักษาได้ทันท่วงที ในรำคำที่เหมาะสมเข้าถึงได้ สอดรับตามแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ THG ยึดมั่นมาตลอด นั่นคือมีส่วนร่วมดูแลยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในมิติต่างๆ โดยยึดมั่นบนหลัก “จริยธรรมพลเมือง” (Code of Conduct) ตามเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้ง” นางสาวนลิน กล่าว

three hunks having an interracial three way.sex kathalu angie george and natalie.
indian-porn.rocks